Kammergalleriet lukker, men – forhåbentligt – kun midlertidigt..

Udstillingen med Hanne Arberg og Eva Hermann, som netop er afsluttet, afslutter også en epoke i Kammergalleriets 9-årige historie.

Det er med vemod i sindet, at vi den 29. december må pille ”Kammerkassen” over butikken ned og rydde biksen for denne gang. Som det allerede er de fleste bekendt, har vi nemlig fået opsagt lejemålet pr. 31.12.16 på adressen Vestergade 15 til fordel for en tøjforretning ”Tippe”, som rykker ind i det nye år.

Det har været ca. 9 år med et væld af spændende udstillinger og mange forskelligartede aktiviteter på stedet. Vi har mødt en fantastisk interesse og opbakning, som vi føler har bidraget med et meget positivt kulturelt billede af byen, som vil blive savnet, medmindre Kammergalleriet genopstår i nye omgivelser.

Derfor arbejder vi aktivt på at finde en løsning på vores akutte hjemløshed. Der blev på seneste møde nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anne-Mette Flyvbjerg, Ane Wöhlk og Ivan Børding, som arbejder på sagen.

Vi ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår med en stor tak for den interesse, du har vist for Kammergalleriet indtil nu.

Vi håber at kunne vende tilbage med godt nyt på et tidspunkt.

 

Gode hilsner fra kontaktudvalget

Anne-Mette Flyvbjerg

Hans Morten Kristensen

Ivan Børding