Invitation til møde

Det meste af et år er nu gået, siden Kammergalleriet måtte dreje nøglen om i lokalet i Vestergade.

Desværre er der ikke siden fundet en løsning, så galleriet kan genopstå i nye lokaler. Mange – både publikum og udstillere – har siden lukningen givet udtryk for, at stedet er savnet. Vi har afholdt et par møder med Kommunen for at få dem banen som en medspiller, men hvad vi ellers så som en relevant mulighed, ser lige nu ud til stå lidt i stampe.

Som I sikkert ved, er det en af vore lokale ildsjæle, Anne-Mette Flyvbjerg, der gennem galleriets levetid ved et stort engagement og arbejdsindsats har holdt trådene samlede, således at stedet har kunnet tilbyde  lokale kunstnere og andre interesserede et sted at kunne vise sine værker og kreationer frem for et publikum.

Hvis vi fortsat skal have et “Kammergalleri” i området, er tiden kommet til at give stafetten videre, så nye kræfter kan få muligheden for at tage denne udfordring op. Anne-Mette har stadig mange andre jern i ilden, som kræver hendes tid og vil gerne drosle ned.

Vi vil gerne invitere dig og alle andre interesserede til et møde om situationen i Biohusets lokale på øverste etage (indgang af døren på venstre siden af huset, set fra Bredgade)

Onsdag den 25. oktober, kl 19,00.

Vi har ikke nogle færdige løsninger eller konkrete forslag, men håber på en spændende og konstruktiv debat, hvor vi bl.a. stiller følgende spørgsmål:

– Skal vi fortsat have et “Kammergalleri” i byen?

– Hvem kan og vil tage stafetten op og lægge et stykke arbejde i et projekt? (Måske dig??)

– Rammerne herfor?

– Evt i foreningsform?

– Kan Kommunen forventes at tage et engagement?

– Evt. samarbejde med Handelsstandsforening

Gruppen, som blev nedsat sidste år, udgøres af Anne-Mette Flyvbjerg, Ane Wøhlk og Ivan Børding. Idet ingen af os ønsker at påtage os et overordnet fremadrettet engagement, må der som sagt nye kræfter på banen.

Derfor bedes du venligst gøre dig nogle overvejelser omkring emner til dette forud for mødet, ligesom gode ideer og forslag efterlyses.

Vi håber på et stort fremmøde og en god debat.

For at danne os et overblik over interessen for mødet, bedes du venligst give en tilbagemelding, såfremt du ønsker at deltage til en af undertegnede senest fredag den 20. okt. Tak – og på gensyn!

amflyvbjerg@mail.dk

ivan.bording@gmail.com

Med venlig hilsenAnne-Mette Flyvbjerg, Ane Wöhlk og Ivan Børding